Categorie Archief: Nieuwsberichten

Eerste Kamer akkoord met Wet uitwerking Autobrief II

BRON: Elsevier Nextens

De Eerste Kamer heeft de Wet uitwerking Autobrief II na stemming met zitten en opstaan aangenomen. De richting die met de Autobrief II wordt ingeslagen leidt volgens de Kamer op termijn tot meer eenvoud, soberdere maar beter gerichte stimulering, resulterend in robuuste belastinggrondslagen.

2014-10-23 17:14:43 UTRECHT - Een Toyota Prius plug-in, populair onder leaserijders vanwege de lage bijtelling. De CO2-normen voor de fiscale bijtelling van zakelijke auto's worden per 2016 flink aangescherpt. ANP REMKO DE WAAL

Hoofddoelen

Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop: een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels. Om die hoofddoelen te kunnen waarmaken, ziet het kabinet zich voor drie opgaven gesteld: a. efficiënter sturen op klimaatwinst en intensiever sturen op luchtkwaliteit; b. robuuster maken van belastinginkomsten; c. vereenvoudigen van autobelastingen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, OSF en PVV stemden voor. SP, GroenLinks, D66, PvdD en 50PLUS stemden tegen.

Veranderingen

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019.
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
  • Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s.

Fiscale stimulans volelektrische auto’s

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 volledig stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de mrb en bpm.

Voordelen plug-ins afgebouwd

Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen.

Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

“Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven,” aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen.

Afschrijven

Normaal is de afschrijving maximaal 20%, met de stimulering van direct direct 50% afschrijven hoopt het kabinet op meer investeringen en daarmee meer binnenlandse economische groei. Dat voordeel bedraagt € 630 miljoen in 2013 en € 165 miljoen in 2014. De regeling is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat binnenkort door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Belastingwijzigingen 2013

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen. Daags daarna heeft het ministerie van Financiën de nieuwe belastingcijfers voor het jaar 2013 bekendgemaakt met onder meer nieuwe tarieven, schijflengtes, heffingskortingen en aftrekposten. In dit bericht gaan we in op diverse wijzigingen in de inkomstenbelasting en de loonbelasting.

I Inkomstenbelasting

Tarief box 1 (belastbaar inkomen uit woning en werk)
IB = tarief inkomstenbelasting; PVV = tarief premies volksverzekeringen; IB/PVV = gecombineerd tarief inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

Jonger dan 65 jaar
Belastbaar inkomen
– 0 t/m € 19.645: IB = 5,85%; PVV = 31,15%; IB/PVV = 37%
– meer dan € 19.645 t/m € 33.363; IB = 10,85%; PVV = 31,15%; IB/PVV = 42%
– meer dan € 33.363 t/m € 55.991; IB = 42%; PVV = 0%; IB/PVV = 42%
– meer dan € 55.991; IB = 52%; PVV = 0%; IB/PVV = 52%