Jaarrekening

Wat staat er in een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting, zoals een jaarverslag.

De balans
De balans geeft een momentopname weer van een onderneming. Vaak is dit moment 31 december, maar het kan ook een andere datum zijn. De ondernemer kijkt dan naar alles wat aanwezig is op dat moment in de onderneming. Alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen etc. worden opgeteld. Uit deze gegevens bestaat de balans.

De winst- en verliesrekening
De winst- en verliesrekening geeft aan wat er gedurende een jaar is verdiend en welke kosten er zijn gemaakt. Als u dit tegen elkaar wegstreept, zal de uitkomst of een winst of een verlies opleveren voor uw onderneming.

De toelichting
Hoe groot de omvang van de toelichting is, hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte verwijzing waarop de balans tot stand is gebracht en het aantal werkzame personen. Bij een grote rechtspersoon bestaat de toelichting uit een groter boekwerk. Zelfs de betalingen aan de directie kunnen hier in vermeld staan.